Levbara kroppar

Jag skrev en text om levbara kroppar på Ballers. Som för övrigt är en fantastisk nättidning ni alla borde läsa!

Levbara kroppar

Vem är det som bestämmer vilken kropp som är värd att leva i?

Vårt samhälle kännetecknas av tydliga normer för hur en kropp ska fungera. Du ska exempelvis kunna hantera viss information, gå i trappor och inte ha några problem att höra vad läraren säger. Att samhället är byggt för en viss typ av kropp innebär att de som avviker från funktionalitetsnormen (normen kring vilka funktioner din kropp ska ha) tvingas leva i ett samhälle byggt för andra. Det blir ett samhälle där du får delta på nåder.

Funktionalitetsnormen syns i många olika sammanhang och på många olika sätt men blir som tydligast när det handlar om liv och död. Vem bestämmer om döden när personen det gäller blivit så pass dement att den inte kan ta egna beslut? Diskussionen kring aktiv dödshjälp bygger på föreställningar om att vissa kroppar inte är värda att leva i. Men dessa föreställningar får också ett inflytande över vilka liv som får ta sin början.

Vetenskapen utvecklas hela tiden och det går att upptäcka mer och mer. I och med upptäckterna får vi fler möjligheter och ställs inför fler val. Med hjälp av fostervattensprov och ultraljud kan du idag upptäcka om ditt blivande barn har några genetiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Vid upptäckten av en sjukdom och funktionsnedsättning ställs föräldrarna inför ett val: Vill vi ha ett barn med den här funktionaliteten?

Det händer att föräldrar väljer att göra abort, att barnet ses som en börda eller att de inte bedöms kunna leva ett värdigt liv. När vi i ett tidigt stadium av en graviditet kan bestämma om vi vill ha barn med funktionsnedsättningar eller inte ställs vi också inför frågan: Vem bestämmer vilket liv som är värt att leva?

Vem bestämmer vilket liv som är värt att leva? Vem bestämmer vad som är en levbar kropp?

Vem bestämmer vem som inte får födas? Det finns föreställningar om vad som gör ett liv värt att leva, kunna gå, kunna röra på sin egen kropp, äta själv, duscha själv, ta egna beslut om sin ekonomi är exempel på saker som diskuteras. Personer som anser dessa kroppsfunktioner som självklara för ett levbart liv har alltså möjlighet att välja om det också är så för andra.

Att bestämma över andra människors liv och död är den yttersta makten i samhället. Vad händer då när vi har ett samhälle som redan innan födseln skiljer ut vissa kroppar och bestämmer att dessa inte får födas? Att diskuteras vilka kroppar som aborteras bort innebär inte en kritik emot självbestämmanderätten och aborträtten, syftet med den här texten är att problematisera på vilka grunder det kan anses skäligt att besluta att en kropp är ovälkommen.

Vill vi ha ett samhälle där alla fungerar lika?

Vad händer med ett samhälle när vi strävar efter likadana kroppar istället för att anpassa det så att alla typer av kroppar får plats?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar